Zjazd w Jaworznie - 10 września 2023 r.

Temat: „Prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki” (Jn.14:16)