Rada Kościoła Wolnych Chrześcijan

Przewodniczący
Jerzy Karzełek (Skoczów)

I Zastępca Przewodniczącego
Czesław Bassara (Piasek)

II Zastępca Przewodniczącego
Adam Małkiewicz (Brzeszcze)

Sekretarz
Jerzy Kowalczuk (Żywiec)

Skarbnik
Włodzimierz Filipski (Żory)

Członek Rady
Marek Nalewajka (Bytom)

Członek Rady
Piotr Żądło (Bielsko-Biała)

Stoją od lewej: Piotr Żądło, Włodzimierz Filipski, Marek Nalewajka, Jerzy Karzełek, Czesław Bassara, Adam Małkiewicz, Jerzy Kowalczuk