Polityka prywatności i cookies

Mając na uwadze bezpieczeństwa danych użytkowników oraz zastosowanie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, wprowadzamy politykę ochrony danych osobowych dostosowaną do tego rozporządzenia. Jej treść prezentujemy poniżej.

  1. Udostępnienie danych osobowych w platformie www.kwch.org jest dobrowolne. Pozostawiając swoje dane, użytkownik wyraża zgodę na ich przetwarzanie. Treść korespondencji jest poufna. W dowolnym momencie jest możliwe usunięcie danych. W tym celu należy wysłać wiadomość e-mail na adres: sekretariat@spch.eu.
  2. Administratorem danych jest Rada Kościoła Wolnych Chrześcijan.
  3. Każdy użytkownik ma nieograniczony dostęp do swoich danych, może je edytować i dowolnie uzupełniać.
  4. Podobnie jak wiele serwisów internetowych, korzystamy z “plików cookies” – więcej informacji o tych plikach znajdziesz tu: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie. Pliki cookies mogą być trwałe (pozostają na komputerze do momentu ich usunięcia) lub tymczasowe (działają tylko do momentu zamknięcia przeglądarki). Odwiedzając nasza stronę, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies. Możesz wycofać swoją zgodę w każdej chwili, usuwając umieszczone pliki cookie i wyłączając pliki cookie w swojej przeglądarce lub zmieniając ustawienia na swoim urządzeniu mobilnym.
  5. Administrator danych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  6. Dane osobowe są przechowywane nie dłużej, niż to jest potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone lub do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie przez użytkownika.

Dane kontaktowe: 

Adres korespondencyjny:
Kościół Wolnych Chrześcijan

ul. Franciszkańska 19,
40-708 Katowice

 
Adres e-mail:
sekretariat@spch.eu