6 Marca 2020 - Godzina 12:00
Konferencja Misyjna Kościoła Wolnych Chrześcijan
Inauguracja Szkoły Misyjnej Kairos