Adam Małkiewicz - Niepotrzebna ludzka tragedia, którą musisz przerwać