Książki

U wrót przestrzeni – czwarty wymiar a Biblia

5.00 

Autor: Józef Kajfosz
Format: 11 x 18
Okładka: miękka
Stron: 90
ISBN:83-85391-12-6
Wydawca: Wydawnictwo „Areopag”

Kategoria:

Opis

Niniejsze rozważanie  zajmuje się zagadnieniem istnienia przestrzeni wielowymiarowej i pewnymi konsekwencjami, wynikającymi z tego dla nas – istot trójwymiarowych. Zagadnienie to rozpatrywane będzie od strony naukowej i biblijnej.

Łączenie tych dwóch odległych dziedzin – geometrii i wiary w Boga – nie jest rzeczą nową. Mniej lub bardziej wyraźne aluzje na ten temat znaleźć można w dziełach wielkich filozofów i teologów, a także w wypowiedziach wierzących ludzi nauki. Niestety, z reguły matematycy nie znają się zbytnio na teologii, a teologowie na geometrii, ponadto zaś zwykli ludzie nie interesują się głębiej ani dziełami teologicznymi, ani matematycznymi. Na skutek tego wspomniane zagadnienie nie dociera do szerszych kręgów ludzi wierzących i jest na ogół nieznane.

W niniejszym opracowaniu  podjęto więc  próbę  przedstawienia  tego  zagadnienia  w sposób możliwie prosty i poglądowy, zrozumiały dla przeciętnego czytelnika.