Historia Kościoła Wolnych Chrześcijan
Strona

Historia Kościoła Wolnych Chrześcijan Zbory Wolnych Chrześcijan noszą w świecie różne nazwy. Zbory te w świecie anglosaskim znane są jako Brethren lub Plymouth Brethren, natomiast w niemieckim obszarze językowym znane są jako Bruedergemeinde lub Bruederversammlung. Wiele tysięcy zborów Wolnych Chrześcijan … Read More

Polityka prywatności i cookies
Strona

Polityka prywatności i cookies Mając na uwadze bezpieczeństwa danych użytkowników oraz zastosowanie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, wprowadzamy politykę ochrony danych osobowych dostosowaną do tego rozporządzenia. Jej treść prezentujemy poniżej. Udostępnienie danych osobowych w platformie www.kwch.org jest dobrowolne. … Read More